Disboxid 444 Dickschicht

Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny.

    Vlastnosti

    • vysoká chemická odolnost
    • vysoká mechanická odolnost
    • lze trvale zatížit vodou