Disbon 481 EP-Uniprimer

Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího broušení,
pro vnější i vnitřní použití.

    Vlastnosti

    • výborná přilnavost k nesavým podkladům
    • dobrá protikorozní ochrana oceli, železa a zinku
    • lze přetírat jedno- i dvousložkovými barvami