Nátery podláh

 • Vodou ředitelný jednosložkový lak na betonové podlahy ve vnitřním i vnějším prostředí.

 • Vodou ředitelný dvoukomponentní epoxidový nátěr pro podlahy v garážích, skladech a sklepích. Odolává změkčovadlům z pneumatik, benzínům, olejům a posypové soli.

 • Vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice.

 • Vodou ředitelný dvousložkový základní nátěr s pojivy z epoxidové pryskyřice, na nesavé podklady, bez předchozího broušení, pro vnější i vnitřní použití.

 • Chemicky i mechanicky vysoce odolná dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice na podlahy a stěny.

 • Pigmentovaná, elastická dvousložková epoxidpolyuretanová stěrka na balkony, terasy a podloubí. Alternativní izolace pod dlažbu.

 • Bezbarvá epoxidová pryskyřice pro penetraci a impregnaci minerálních podlah v průmyslu.

 • Pigmentovaná nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice pro podlahové nátěry v průmyslu a dílenských provozech.

 • Pigmentovaný epoxidový nátěr pro extrémní namáhání.

 • Pigmentovaný vodivý základní epoxidový nátěr bez rozpouštědel, vhodný do míst, kde je nutná ochrana před výboji statické elektřiny.

 • Transparentní, vysoce elastický krycí polyuretanový nátěr.

 • Vodou ředitelná transparentní dvousložková epoxidová nátěrová hmota k základním nátěrům, impregnaci minerálních podlah, jako penetrace nasákavých minerálních podkladů před aplikací Disbon ochranných nátěrů na podlahy.