Sylitol Bio

 • caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/227021/063486_SylitolBio-Innenfarbe_PL.png

  Vlastnosti

  Zvlášť vhodná na nátery nenatretých minerálnych omietok vápenných a vápenocementových, na systém sanačných omietok Capatect, na betón, pohľadové murivo z vápenopieskových tehál, tapety Capaquarz, hrubé vláknité tapety a nosné silikátové nátery. Po príslušnej úprave možno taktiež natierať obklady stien sklenou tkaninou Capaver, sadrové omietky, sadrokartónové dosky, sadrové dosky a nosné disperzné nátery.Vlastnosti:
 • bez obsahu konzervačných prostriedkov
 • bez obsahu rozpúšťadiel
 • bez obsahu zmäkčovadiel
 • bez obsahu zakaľujúcich látok
 • nezávadná pre klímu v miestnostiach
 • certifikát „vhodná pre alergikov" podľa osvedčenia o kontrole skúšobne RW TÜV Essen
 • kontrolovaná nezávislými inštitúciami
 • riediteľná vodou
 • ekologická a s minimálnym zápachom
 • biela
 • veľmi jednoduché spracovanie
 • vysoko difúzna, hodnota sd H2O < 0,01 m podľa normy DIN EN 1062
 • nátery farbou Silitol sú baktericídne, majú veľkú difúznu schopnosť a dodávajú podkladu schopnosť výmeny vlhkosti
 • nehorľavá A2, podľa normy DIN 4102Charakteristické údaje podľa normy STN EN 13 300:
 • oder za mokra: trieda 3
 • kontrastný pomer: krycia schopnosť triedy 1 pri výdatnosti 5 m2/l,
 • lesk: matný
 • maximálna zrnitosť: jemná (< 100 µm)

  Spotreba

  Cca 150-200g/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Odtieň

  Biely ako skladový tovar.. Farbu Silitol Bio je možné strojovo tónovať v systéme ColorExpress len do svetlých odtieňov.Možnosť tónovanie tónovacími farbami Silitol.Osvedčenie o kontrole skúšobne RW TÜV Essen sa vzťahuje na biely odtieň. Tónovaním možno ovplyvňovať receptúru farby Silitol Bio s ohľadom na obsah alergénov.