Histolith Innenkalk

Vlastnosti

  • vysoká priedušnosť pre vodné pary (Sd = 0,01 m)
  • schopná nasakovania a sorpcie
  • s minimálnym pnutím
  • je možné mnohokrát pretierať
  • hustota cca 1,5 g/cm3

Spotreba

Cca 150 – 200 ml/m2 na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Odtieň

Biely ako skladový tovar, tónovaný na objednanie vo výrobe. Samostatné tónovanie je možné tónovacími farbami odolnými vápnu alebo práškovými pigmentmi. Vhodnosť pigmentov dopredu vyskúšajte.