Primacryl extra bílá

Vlastnosti

  • Riediteľná vodou
  • Pri aplikácii takmer bez zápachu
  • Bez organických rozpúšťadiel
  • Difúzna
  • Šetrná k životnému prostrediuTechnické údaje:Hustota: cca 1,53 g/cm3Odolnosť proti čisteniu za mokra podľa STN EN 13 300: trieda 4Kontrastný pomer: trieda 2 pri výdatnosti 3,3 m2/kg

Spotreba

Cca 0,3 kg/m2 na dva nátery na hladkom podklade.Skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Odtieň

Primacryl možno strojovo tónovať v systéme ColorExpress do svetlých odtieňov.

Technické informácie

Bezpečnostné listy