Capacoll GK

Disperzné lepidlo na priame použitie na lepenie sklenej tkaniny Capaver a tapiet Capaquarz na povrch vnútorných stien.

  Vlastnosti

  • bez obsahu zmäkčovadiel
  • s minimálnym množstvom emisií a bez obsahu rozpúšťadiel
  • riediteľné vodou, ekologické a s minimálnym zápachom
  • difúzne
  • vysoká počiatočná priľnavosť
  • mierne tixotropné, dodatečná schopnosť roztierania
  • dlhý čas spracovania
  • optimálne zladenie s tapetami Capadecor a Fantastic Fleece
  • veľmi malá spotreba
  • po vyschnutí transparentné, je ho možné tónovať (štandardný tovar)
  • vhodné do vlhkých miestností
  • problematicky zápalné podľa normy DIN 4102, B1 v spojení so sklenou tkaninou Capaver
  • nehorľavé podľa normy DIN 4102, A2 v spojení so sklenou tkaninou Capaver a farbami Caparol

  Spotreba

  Spotreba na lepenie:
  Sklená tkanina:
  - jemné štruktúry cca 150 g/m2
  - stredne hrubé štruktúry cca 100 - 250 g/m2
  - hrubé štruktúry cca 250 - 300 g/m2
  Capaquarz:
  - cca 150 - 200 g/m2
  Magic-Glass:
  - cca 150 - 200 g/m2
  Presné hodnoty spotreby stanovte na skúšobnej ploche.

  Odtieň

  Transparentný