Amphibolin

Univerzální barva na dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace na bázi čistých
akrylátů.

    Vlastnosti

    • ředitelná vodou
    • odolná vlivům počasí
    • vysoce přilnavá na různých podkladech