Obchodní zástupcovia v SR

Vážení zákazníci.

Spoločnosť Caparol Slovakia sa dlhodobo orientuje na ústretovú komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Predmetom tejto komunikácie je predovšetkým odborné poradenstvo, otvorená ponuka služieb a servis obchodným spoločnostiam.

Na plné zabezpečenie tohto servisu vám ponúkame tím obchodných zástupcov, ktorí svojou pôsobnosťou pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je plne pripravený zodpovedať všetky vaše otázky a reagovať na potreby súvisiace s aplikáciou, predajom a distribúciou širokého sortimentu našich výrobkov.

Všetci naši obchodní zástupcovia pôsobia regionálne v definovaných oblastiach a sú pripravení reagovať na požiadavky našich súčasných aj potenciálnych zákazníkov.

S ohľadom na oprávnenú náročnosť našich zákazníkov a zložitosť súčasného trhu so stavebnými materiálmi má tím našich obchodníkov svoje odborné činnosti rozdelené a dlhodobo sa pripravuje na komunikáciu s jednotlivými zákazníckymi skupinami.

Obchodno-technický zástupca – pôsobí regionálne v oblasti 10 okresov. Pozná zverený región z pohľadu potenciálu stavebného trhu a zaisťuje komunikáciu s našimi koncovými zákazníkmi, čo sú predovšetkým realizačné firmy. Je garantom ich prípadného obchodného spojenia s distribučnými partnermi v regióne.

Odborný predajca farieb – pôsobí v definovanom regióne a je zodpovedný za distribučný predaj predovšetkým farieb, lakov a lazúr na drevo. Svoju starostlivosť venuje obchodným partnerom a vybaveniu predajných miest. Zaisťuje komunikáciu predajných akcií a stará sa o vystavený tovar. Je dôležitým článkom v komunikácii s maliarskymi a lakýrnickymi firmami.

Projektový manažér – ide o skúseného a odborne vybaveného zamestnanca, ktorého náplňou práce je komunikácia s projektantmi, architektmi a investormi. Cieľom jeho práce je prinášať kvalitné a technicky spoľahlivé riešenia a pomáhať tejto cieľovej skupine v priebehu prípravy zákaziek.

Na to, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich služieb, potrebujeme aj vašu spätnú väzbu. Na to som vám plne k dispozícii a poteší ma akákoľvek pripomienka k úrovni našich služieb.

Verím, že s kvalitou práce celého nášho obchodného tímu budete spokojní.

Ing. Miroslav Krška, konateľ spoločnosti info@caparol.skZápad


Východ