Obchodní zástupcovia v SR

 

Vážení zákazníci.

Spoločnosť Caparol Slovakia sa dlhodobo orientuje na ústretovú komunikáciu so svojimi zákazníkmi. Predmetom tejto komunikácie je predovšetkým odborné poradenstvo, otvorená ponuka služieb a servis obchodným spoločnostiam.

Na plné zabezpečenie tohto servisu vám ponúkame tím obchodných zástupcov, ktorý svojou pôsobnosťou pokrýva celé územie Slovenskej republiky a je plne pripravený zodpovedať všetky vaše otázky a reagovať na potreby súvisiace s aplikáciou, predajom a distribúciou širokého sortimentu našich výrobkov.

Všetci naši obchodní zástupcovia pôsobia regionálne v definovaných oblastiach a sú pripravení reagovať na požiadavky našich súčasných aj potenciálnych zákazníkov.

S ohľadom na oprávnenú náročnosť našich zákazníkov a sofistikovanosť súčasného trhu so stavebnými hmotami má tím našich obchodníkov svoje odborné činnosti rozdelené a dlhodobo sa pripravuje na komunikáciu s jednotlivými zákazníckymi skupinami.

Obchodno-technický zástupca – pôsobí regionálne v oblasti 5-6 okresov. Pozná zverený región z pohľadu potenciálu stavebného trhu a zaisťuje komunikáciu s našimi koncovými zákazníkmi, čo sú predovšetkým realizačné firmy. Je garantom ich prípadného obchodného spojenia s distribučnými partnermi v regióne.

Odborný predajca farieb – pôsobí v definovanom regióne a je zodpovedný za distribučný predaj predovšetkým farieb, lakov a lazúr na drevo. Svoju starostlivosť venuje obchodným partnerom a vybaveniu predajných miest. Zaisťuje komunikáciu predajných akcií a stará sa o vystavený tovar. Je dôležitým článkom v komunikácii s maliarskymi a lakovačskými firmami.

Projektový manažér – ide o skúseného a odborne vybaveného obchodného zástupcu, ktorého náplňou práce je komunikácia s projektantmi, architektmi a investormi. Cieľom jeho práce je prinášať kvalitné a technicky spoľahlivé riešenia a pomáhať tejto cieľovej skupine v priebehu prípravy zákaziek. 

Na to, aby sme sa mohli aj naďalej zlepšovať a rozvíjať kvalitu našich služieb, potrebujeme vašu spätnú väzbu. Na to som vám plne k dispozícii a poteší ma akákoľvek pripomienka k úrovni našich služieb.

Verím, že s kvalitou práce celého nášho obchodného tímu budete spokojní.


Západ

Oblastný vedúci Západ

Oblastný vedúci Západ

Kočvara Igor Ing.
Oblastný vedúci Západ - TO, HC, PE
Tel:  0905/633 675
igor.kocvara@ caparol.sk

Obchodní zástupcovia Západ

Obchodní zástupcovia Západ

Bc. Šidlovský Peter
Obchodný zástupca BA
0905/898 973
peter.sidlovsky@caparol.sk

Mgr. Robert Oravec
Obchodný zástupca CA, KM, ZA, BY, PB, PU, IL, MY, TO/2, NM, TN, PE, PD, BN
0905/628 990
robert.oravec@ caparol.sk

František Lelovič
Obchodný zástupca KN, DS, GA, SA, NR, NZ, LV, ZM
0905/500 994
frantisek.lelovic@ caparol.sk

Sebestyen Patrik
Obchodný zástupca MA, SI, SE, PK, SC, TT, BA2, Brezová p. Bradlom
0918/878 795
patrik.sebestyen@ caparol.sk

Odborný predajca farieb Západ (FLL špecialista)

Odborný predajca farieb Západ (FLL špecialista)

Martinček Ján
Špecialista FLL - oblasť Západ
0915/397 710
jan.martincek@ caparol.sk

Projektový manažér Západ

Projektový manažér Západ

Kovalčík Ján Ing.
Project Manager Západ
0915/721 814
jan.kovalcik@ caparol.sk


Východ

Oblastný vedúci Východ

Oblastný vedúci Východ

Kis Jozef
Oblastný vedúci Východ
0915/721 815
jozef.kis@ caparol.sk

Obchodní zástupcovia Stred/Východ

Obchodní zástupcovia Stred/Východ

Gašperík Ján
Obchodný zástupca ZA, PD, BN, ZH, ZC, BS, KA, ZV, VK, LC, RS, DT, BB, BR, PT
0917/534 410
jan.gasperik@ caparol.sk

Nemec Ján
Obchodný zástupca MT, TR, NO, DK, RK, TS, LM, PP, KK, LE, SL
0907/730 289
jan.nemec@ caparol.sk

Martin Mager
Obchodný zástupca MI, SP, ML, VT, TV, SO, SK, HE, PO
0917/760 322
martin.mager@ caparol.sk


Šidlovský Marek
Obchodný zástupca RA, RV, GL, KE, SN, SB, BJ, KS
0905/628 821
marek.sidlovsky@ caparol.sk

Odborný predajca farieb Východ (FLL špecialista)

Odborný predajca farieb Východ (FLL špecialista)

Rosol Andrej
Špecialista FLL - oblasť Východ
0908/741 013
andrej.rosol@ caparol.sk

Projektový manažér Východ

Projektový manažér Východ